Kontakt

Styreformann
Professor Vessela N. Kristensen
Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo
E-post: v.n.kristensen@medisin.uio.no

Styresekretær
SeniorrÃ¥dgiver Line Therese Nævestad
Nansenfondet og de dermed forbundne fond
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
0271 Oslo
E-post: l.t.navestad@dnva.no
Telefon: 22 84 15 04

Regnskap og forvaltning av fondene
UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved
Universitetet i Oslo
PB 1131 Blindern
0317 Oslo
E-post: unifor@unifor.no Telefon: 22 34 01 40

Styret

Styresammensetning


Maleri av Fridtjof Nansen, malt av Axel Revold i 1933.