Kontakt

Styreformann
Professor Øyvind Østerud
Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo
PB 1097 Blindern
0317 Oslo
E-post: oyvind.osterud@stv.uio.no
Telefon: 22 85 51 95


Styresekretær
Seniorrådgiver Line Therese Nævestad
Nansenfondet og de dermed forbundne fond
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
0271 Oslo
E-post: l.t.navestad@dnva.no
Telefon: 22 84 15 04

Regnskap og forvaltning av fondene
UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved
Universitetet i Oslo
PB 1131 Blindern
0317 Oslo
E-post: unifor@unifor.no Telefon: 22 34 01 40

Styret

Styresammensetning


Maleri av Fridtjof Nansen, malt av Axel Revold i 1933.