Ærestribunen for Nansen og Fram-folkene og et utsnitt av folkemassen som møtte dem ved hjemkomsten til Oslo i 1896.