Søknader

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar hvert år, med utdeling samme år. Man kan søke fra 1. desember.

Alle må søke elektronisk. Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo har overtatt søknadsbehandlingen.

Klikk her for å søke

Postadresse:
Postboks 1131 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 34 01 40
E-post: unifor@unifor.no

Styret bruker følgende inndeling i fagområder:
• Realfag og medisin (her under også odontologi og veterinærmedisin)
• Humaniora og Samfunnsfag (her under også jus og teologi)

Mottagere av bidrag fra Nansenfondet og de dermed forbundne fond vil bli avkrevd årlig rapport, og gjentatte tildelinger vil være avhengige av tilfredsstillende rapportering.

Copyright: Frammuseet