Arkiv

Nansenfondets arkivalia beror i Det Norske Videnskaps-Akademi i 10 år, og deponeres deretter i Riksarkivet. I Riksarkivet finnes Nansenfondenes styreprotokoller fra 1897-1988, korrespondanse, regnskaper, søknader og årsberetninger, samt arkiv for Det Videnskapelige Forskningsfond av 1919 og A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond, til sammen 20.8 hyllemeter.