Tilbake

Styret

Styret Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Professor Øyvind Østerud
Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Oslo
PB 1097 Blindern
0317 Oslo
E-post: oyvind.osterud@stv.uio.no
Telefon: 22 85 51 95Førsteamanuensis Åse Krøkje
Institutt for biologi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
E-post: ase.krokje@ntnu.no
Telefon: 73 59 61 26Professor Rolf K. Reed
Institutt for biomedisin
Universitetet i Bergen
E-post: rolf.Reed@uib.no
Telefon: 55 58 63 89Professor Inger Sandlie
Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
E-post: inger.sandlie@ibv.uio.no
Telefon: 22 85 45 69Professor Even Lange
Institutt for arkeologi, konservering og historie
Universitetet i Oslo
E-post: even.lange@iakh.uio.no
Telefon: 22 85 46 37Professor Rolf Anker Ims
Institutt for arktisk og marin biologi
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
E-post: rolf.ims@uit.no
Telefon: 77 64 64 76

Styresekretær:
Seniorrådgiver Line Therese Nævestad
Nansenfondet og de dermed forbundne fond
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
0271 Oslo
E-post: l.t.navestad@dnva.no
Telefon: 22 84 15 04Regnskap og forvaltning av fondene:
UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo
PB 1131 Blindern
0317 Oslo
E-post: unifor@unifor.no
Telefon: 22 34 01 40