Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens har besluttet å tildele Øystein Linnebo Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2022 innen innen humaniora og samfunnsvitenskap. Han får prisen for sin fremragende forskning innen filosofisk logikk og matematikkens filosofi.

Øystein Linnebo. Foto: CAS

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2022 går til Eivind Andreas Baste Undheim. Han får belønningen for fremragende forskning innen evolusjonsbiologi.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022 går til Natalia Kucirkova. Hun får belønningen for fremragende forskning innen pedagogikk.

Eivind Andreas Baste Undheim og Natalia Kucirkova


Les mer om Nansenbelønningen 2022


Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer