Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens har besluttet å tildele Harald Alfred Stenmark Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2021 innen innen realfag og medisin. Han får prisen for sin fremragende forskning innen innen celle- og molekylærbiologi med særlig relevans for kreftsykdom

Harald Alfred Stenmark. Foto: UiO

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2021 går til Anders Kvellestad. Han får belønningen for fremragende forskning innen fysikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2021 går til Paolo Giovanni Piacquadio.

Anders Kvellestad og Paolo Giovanni Piacquadio. Foto:UiO


Les mer om Nansenbelønningen 2021


Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer