Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens Fremme har besluttet å tildele Pia Lane Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2024 innen humaniora og samfunnsvitenskap. Hun får belønningen for fremragende forskning innen flerspråklighet og sosiolingvistikk.

Pia Lane. Foto: UiO

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for år 2024 innen humaniora og samfunnsvitenskap tildeles Tore Wig for fremragende forskning innen internasjonal politikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for år 2024 innen realfag og medisin tildeles Daniel Quintana for fremragende forskning innen psykologi og nevroendokrinologi.

Tore Wig (foto:Uio) og Daniel Quintana (foto:Wes Tan)


Les mer om Nansenbelønningen 2024


Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer