Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens Fremme har besluttet å tildele Ole A. Andreassen Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2023 innen innen realfag og medisin. Han får belønningen for fremragende forskning innen psykiatrisk molekylær genetikk.

Ole A. Andreassen. Foto: Kirsten Sjøwall/UiO

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitensfag for 2023 går til Katrine V. Løken. Hun får belønningen for fremragende forskning innen samfunnsøkonomi.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2023 går til Nina Holden. Hun får prisen for fremragende forskning innen sannsynlighetsteori og matematisk fysikk.

Katrine V. Løken og Nina Holden


Les mer om Nansenbelønningen 2023


Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer