Utlysning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Frist 10. februar hvert år

I 2018 deles belønningen ut innen humaniora og samfunnsfag

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 300.000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin. I 2016 deles belønningen ut innen humaniora og samfunnsfag.

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt CV og liste over publikasjoner sendes Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo.

Spørsmål kan rettes til styreformannen:
Professor Øyvind Østerud
Telefon: 22 85 51 95
E-post: oyvind.osterud@stv.uio.no

Eller styresekretær;
Line Therese Nævestad
Tlf.: 22 84 15 04
E-post: l.t.navestad@dnva.no.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Belønningen som består av et pengebeløp (pt. NOK 100 000) og et diplom kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.