Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 22. mars 2017 å tildele Trond Helge Torsvik Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2017 innen realfag og medisin. Han får prisen for fremragende forskning innen geofysikk

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Styret har videre besluttet å dele Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2017 til Dr. Jannike Solsvik. Hun får prisen for fremragende forskning innen væskedynamikk.


Les mer


Nansen Minneforelesning

Neste Nansen minneforelesning vil finne sted mandag 10. oktober 2018.

Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15.januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer