Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme har besluttet å tildele Karl Ove Moene Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for innen humaniora og samfunnsfag "for hans sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst"

Karl Ove Moene. Foto: Francesco Saggio

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Styret har videre besluttet å dele Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere i år. Belønningen går til Magne Mogstad "for hans viktige bidrag til arbeidsmarkedsøkonomi, velferdsøkonomi og ulikhet" og til Kyrre Eeg Emblem "for å ha utarbeidet metoder til undersøkelser av karstrukturer, særlig i forbindelse med kreft; nyskapende arbeid innen computer-assistert diagnostikk i et tverrfaglig miljø".

Magne Mogstad og Kyrre Eeg EmblemNansen Minneforelesning

Neste Nansen minneforelesning vil finne sted mandag 10. oktober 2017.

Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15.januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer