Tilbake

Realfag og medisin 1981-2023

1981
Førsteamanuensis Terje Lømo "for fremragende bidrag til studiet av nervesystemets funksjon"

1982
Professor Knut Fægri "for fremragende innsats i norsk botanisk forskning"

1983
Professor Roald Tangen "for hans pionerarbeider i eksperimentell kjernefysikk og for hans store innsats for norsk kjernefysisk forskning"
Professor Sverre Westin "for hans fremragende arbeider i elektron- og atomfysikk og for anvendelsen av fysikk i løsningen av oppgaver i teknologi og medisin"

1984
Professor Christian Peskine "for fremragende innsats i algebraisk geometri"
Dosent Nils Christian Stenseth "for fremragende innsats i evolusjonær biologi"

1985
Professor John Ugelstad "for fremragende innsats innen fysikalsk kjemi, spesielt arbeider over monodisperse partikler"

1986
Professor Arne Semb-Johansson "for fremragende forskning på sentrale områder innen økologi"

1987
Professor Theodor W. Blackstad "for fremragende bidrag til utforskningen av nervesystemet"
Professor Fred K. Walberg "for fremragende bidrag til utforskningen av nervesystemet"

1988
Professor Olav Sand "for fremragende studier av hørsel hos fisk og cellefunksjoner"

1989
Professor Kai Grjotheim "for fremragende forskning innen uorganisk kjemi"

1990
Professor Jens Feder og professor Torstein Jøssang "for deres fremragende studier av porøse mediers fysikk og for deres innsats innenfor faststoff- og materialfysikk"

1991
Professor Jon Bremer "for fremragende forskning innen medisinsk biokjemi"

1992
Professor Lars Walløe "for fremragende forskning innen et bredt naturvitenskapelig fagfelt"

1993
Professor Jon Magne Leinaas og forsker Jan Myrheim "for oppdagelsen av fraksjonell statistikk i teorien for kvantemekaniske system av identiske partikler"

1994
Professor Arnoldus Schytte Blix "for fremragende forskningsbidrag innen zoo-fysiologi, spesielt over hvordan arktiske dyrs anatomi og fysiologi evolusjonsmessig er tilpasset overlevelse under ekstreme omgivelsesforhold"

1995
Professor Sven Cyvin forsker Bjørg Cyvin "for fremragende forskningsbidrag innen fysikalsk kjemi"

1996
Professor Bernt øksendal "for fremragende vitenskapelig innsats innen området stokaistisk analyse"

1997
Professor Jan K. S. Jansen "for fremragende vitenskapelig innsats innenfor nevrobiologi"

1998
Professor John Birks "for fremragende vitenskapelig innsats innen feltene kvartær pollenanalyse og paleoøkologi, vegetasjons-økologi, plantegeografi og bryologi"
Professor John Gray "for fremragende vitenskapelig innsats innenfor områdende eksperimentelle tilnærminger til marin økologi anvendt på meio- og makrofauna innen marine sedimenter"

1999
Ingen utdeling

2000
Professor Kjell B. Døving "for fremragende forskning på kjemosensoriske sanseorganer hos amfibier, fisk og pattedyr"
Professor Olav Smidsrød "for sitt fremragende arbeid innen alginater og andre polysakkarider"

2001
Professor Sjur Refsdal "for hans banebrytende innsats innen feltet gravitasjonslinser"
Professor Jon Storm-Mathisen "for hans fremragende arbeider innen nevrobiologi"

2002
Professor Knut Aukland "for hans banebrytende studier av nyresirkulasjon og transkapillær væ skebalanse"

2003
Professor Per Brandtzæg "for hans banebrytende studier av grunnleggende mekanismer i slimhinnenes infeksjonsforsvar og immunpatologi"

2004
Professor Ola Bratteli "for hans banebrytende studier av operatoralgebraer og deres anvendelser"

2005
Professor Hans Prydz "for hans banebrytende biokjemiske studier, med særlig vekt på blodets koagulasjon

2006
Professor Tore Slagsvold "for hans banebrytende studier av fuglers økologi og adferd"

2007
Professor Ola M. Johannessen "for hans banebrytende studier av dynamiske oseanografiske prosesser i den arktiske marginale issonen"

2008
Professor Trond Berg "for hans fremragende studier av cellers funksjon, spesielt opptak av store molekyler"

2009
Professor Idun reiten "for hennes originale og dyptpløyende bidrag til algebra og representasjonsteori"

2010
Professor Bjørn Jamtveit "for hans orginale bidrag til forståelse av geologiske prosesser"

2011
Professor Odd Magnus Faltinsen for "hans arbeider innen marin hydrodynamikk"

2012
Professor Ludvig Magne Sollid for "for hans banebrytende arbeid med sykdommen cøliaki"

2013
Professorene May-Britt Moser og Edvard I. Moser "for banebrytende arbeider innenfor hukommelseses-forskning"

2014
Professor Kirsten Sandvig "for hennes forskningsresultater innen biokjemi og cellebiologi"

2015
Professor Anne-Lise Børresen-Dale "for fremragende molekylær kreftforskning"

2016
Ingen Utdeling

2017
Professor Trond Helge Torsvik "for fremragende forskning innen geofysikk"

2019
Professor Trygve Ulf Helgaker "for fremragende forskning innen teoretisk kjemi"

2021
Professor Harald Alfred Stenmark "for fremragende forskning innen celle- og molekylærbiologi med særlig relevans for kreftsykdom"

2023
Professor Ole A. Andreassen "for fremragende forskning innen psykiatrisk molekylær genetikk"