Tilbake

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 1940-1980

1941
Professor Oscar Hagem "for hans undersøkelser av betingelsene for skogens trivsel på Vestlandet"

1942
Professor Torbjørn Gaarder "for hans kjemisk-biologiske undersøkelser i norske østerspoller"

1943
Professor Emil Korsmo "for hans undersøkelser over ugressartenes biologi"

1944
Professor Egil A. Hylleraas "for hans teoretiske arbeider innenfor atomfysikken"

1945
Dosent Jonas Ekman Fjeldstad "for hans matematiske behandling av geofysiske og fysiske problemer

1946
Professor Odd Hassel "for hans undersøkelser over molekylstrukturen av cykloheksanderivater"

1947
Professor Rolf Nordhagen "for hans undersøkelser over Norges fjellvegetasjon"

1948
Professor Christen J. Finbak "for hans strukturkjemiske undersøkelser"

1949
Professor Asbjørn Følling "for hans arbeide over stoffskifteanomalien fenylketonuri (imbecillitas phenylpyrouvica) - det første arbeide som påviste forekomsten av patologisk substans i urinen ved en sinnslidelse"

1950
Professor Theodor Thjøtta "for hans bakteriologiske arbeider"

1951
Professor Harald Wergeland "for hans arbeider i teoretisk fysikk"

1952
Professor Alf Brodal "for hans fortjenester av nevrologisk forskning"

1953
Statsmykolog Ivar Jørstad "for hans mykologiske arbeider"

1954
Professor Nils Andreas Sørensen "for hans undersøkelser over forekomsten av acetylenderivater i naturen"

1955
Professor Jan Jansen "for hans innsats i nevroanatomisk forskning"

1956
Fiskerikonsulent Einar Lea "for hans innsats i utforskningen av sildens historie"

1957
Professor Håkon Flood "for hans arbeider over smelter og faste oppløsninger"

1959
Professor Endre Berner "for hans oppdagelser innen anomale diensynteser og Claisen-kondensasjoner"
Professor Bjørn Føyn "for hans eksperimentelle studier over marine organsimers livssyklus og arveforhold"

1960
Professor Ragnar Nicolaysen "for hans undersøkelser over kalsiumstoffskiftets fysiologi"
Fullmektig Olaf Hansen Hassel "for hans oppdagelse av NOVA HASSEL 1960"

1961
Professor Olav Foss "for hans oppklaring av strukturen av uorganiske svovelholdige forbindelser"

1962
Professor Otto Bastiansen "for hans strukturkjemiske undersøkelser"

1963
Professor Leiv Kreyberg "for hans arbeider innen patologien, særlig kreftforskning"

1964
Professor Erik Waaler "for hans oppdagelse og undersøkelse av den revmatoide faktor"

1965
Professor Sven Furberg "for hans strukturkjemiske arbeider over biologisk viktige substanser"

1966
Professor Leif Størmer "for hans avhandling: Giganto-scorpio willsi, a new scorpion from the Lower Carboniferous of Scotland and its associated preying microorganisms"

1967
Professor Birger Kaada "for fremragende neurofysiologisk forskning"

1968
Professor Carl B. Semb "for fremragende innsats innen eksperimentell og klinisk kirurgi"

1969
Professor Johan P. Holtsmark "for fremragende innsats som forsker, særlig innen spektroskopi, spredningsteori og akustikk og hans innsats for fremme av fysikk i Norge"

1970
Professor Lorentz Eldjarn "for fremragende biokjemisk forskning, særlig innen lipidstoffskiftet"

1972
Professor Ivan Th. Rosenqvist "for hans innsats innen leirmaterialenes mineralogiske og kolloidkjemiske egenskaper"

1972
Professor Per Andersen "for fremragende innsats i nevrofysiologisk forskning"

1973
Professor Jens Lothe "for fremragende innsats innen faste stoffers fysikk"

1974
Professor Fredrik Kiil "for fremragende innsats i nyrefysiologisk forskning og utviklingen av en kunstig nyre"

1975
Førstelektor Raphael Høegh-Krohn "for fremragende innsats innen matematikk og dens anvendelse på teoretisk fysikk"

1976
Professor Georg H. M. Waaler "for fremragende innsats i utforskningen av farvesynets arvelighetsforhold"

1977
Professor Arnt Eliassen "for fremragende innsats i meteorologi"
Professor Ragnar Fjørtoft "for fremragende innsats i meteorologi"

1978
Professor Rolf Y. Berg "for fremragende innsats i botanisk forskning"

1979
Professor Arne Løvlie "for fremragende innsats i cellebiologisk forskning"

1980
Professor Alexis C. Pappas "for fremragende innsats i kjernekjemisk forskning"
Professor Lars Skattebøl "for fremragende forskningsinnsats i organisk kjemi, spesielt insektkjemi"
Professor Axel Sømme "for fremragende forskningsinnsats i økonomisk geografi"