Tilbake

humaniora og samfunnsvitenskap 1981-2022

1981
Professor Paulus Svendsen "for fremragende studier innen europeisk idéhistorie"

1982
Førstearkivar Lilli Gjerløw "for fremragende innsats i studiet av middelalderens liturgiske litteratur"

1983
Professor Arne Næss "for hans innsats i norsk og internasjonal filosofi og for hans betydning for utvik-lingen av unge forskere innenfor en rekke fag"

1984
Professor Ingrid Semmingsen "for fremragende innsats innen norsk emigrasjonshistorie

1985
Professor Thor Heyerdahl "for fremragende innsats i utforskningen av migrasjon over store havstrekninger i fjern fortid"
Dr.philos. Helge Ingstad "for fremragende innsats i utforskningen av norrøn bosetning på Grønland og i Nord-Amerika"
Dr.philos. Anne Stine Ingstad" for fremragende arbeid med arkeologisk materiale fra norrøn bosetning i Nord-Amerika"

1986
Professor Daniel Haakonsen "for fremragende forskning på sentrale områder av norsk litteratur"

1987
Professor Helge J. J. Dyvik "for fremragende forskning innen nordisk og allmenn språkvitenskap"

1988
Professor Carsten Smith "for fremragende bidrag til norsk juridisk forskning"
Professor Magnus Aarbakke "for fremragende bidrag til norsk juridisk forskning"

1989
Professor Johan P. Olsen "for fremragende bidrag til norsk og internasjonal samfunnsvitenskapelig forskning"

1990
Professor Henry Henne "for fremragende bidrag til studiet av østasiatiske språk"

1991
Professor Knut Mykland "for fremragende forskning innen riks- og lokalhistorie"

1992
Professor Eivind Hovdhaugen "for fremragende forskning innen allmenn lingvistikk og enkeltspråk"

1993
Professor Kjell Venås "for hans innsats innen norsk og nordisk språkforskning"

1994
Professor Kristian Smidt "for fremragende forskningsbidrag innen engelsk litteratur, både når det gjelder nyere verker og, ikke minst, i forbindelse med tekster og opplegg i William Shakespeares forfatterskap".
Dr.philos. Ottar Grønvik "for fremragende forskningsbidrag innen runologi, med tolkning av norske og nordiske runetekster, og innen sammenliknende germansk språkforskning"

1995
Professor Magne Sæbø "for fremragende bidrag innen gammeltestamentlig forskning"

1996
Professor Thor Falkanger "for fremragende innsats på områdene odelsrett og tingrett"

1997
Professor Knut Bergsland "for fremragende vitenskapelig innsats innenfor aleutisk språkvitenskap"

1998
Professor Helge Nordahl "for fremragende vitenskapelige bidrag innen fransk språk og litteratur"

1999
Professor Hjalmar Torp "for fremragende vitenskapelig bidrag innen semantikk, tidlig-kristen, bysantinsk og høymiddelaldersk kunst.

2000
Professor Cathrine Fabricius Hansen "for sin grunnleggende forskning innen lingvistikk og germanistikk"

2001
Professor Nils Christie "for hans grunnleggende systemkritiske undersøkelser med utgangspunkt i marginaliserte samfunnsgrupper"
Professor Knut Helle "for hans fremragende arbeider innen norsk middelalderforskning"

2002
Professor Helge Pharo "for hans banebrytende studier av internasjonal historie"

2003
Professor Dagfinn Føllesdal "for hans banebrytende studier av samspillet mellom bevissthet, språk og virkelighetsoppfatning"

2004
Professor Hans M. Barstad "for hans banebrytende studier av Det gamle testamente og den gamle For-Orients historie og kultur"

2005
Professor Fredrik Barth "for hans banebrytende sosialantropologiske studier"

2006
Professor Jon Elster "for hans banebrytende studier innen historie, filosofi, sosiologi, statsvitenskap og økonomi"

2007
Professor Svein J. Magnussen "for hans banebrytende studier av kognitiv psykologi"

2008
Professor Christoph Harbsmeier "for hans fremragende studier innen klassisk kinesisk filologi og filosofi"

2009
Professor Agnar Sandmo "for hans originale og dyptpløyende bidrag til forskning innen fagfeltet offentlig økonomi"
Professor Victor D. Norman " for hans originale og dyptpløyende bidrag til forskning innen fagfeltet offentlig økonomi"

2010
Professor Peter Svenonius "for hans originale bidrag innen teoretisk språkvitenskap"

2011
Professor Eyjólfur Kjalar Emilsson for "hans arbeider innen antikkens filosfi"

2012
Professor Ernst Håkon Jahr "for hans arbeider innenfor språkvitenskap"

2013
Ingen utdeling

2014
Professor Michael Schulte "for hans forskning innen germansk og eldre nordisk språkhistorie"

2015
Ingen utdeling

2016
Professor Karl Ove Moene "for fremragende forskning innen økonomi"

2017
Ingen utdeling

2018
Professor Egil Kraggerud "for fremragende forskning innen innen klassisk filologi"

2020
Professor Iver B. Neumann "for fremragende forskning innen internasjonal politikk"

2022
Professor Øystein Linnebo "for fremragende forskning innen filosofisk logikk og matematikkens filosofi"