Tilbake

Den historisk-filosofisk klasse 1940-1980

1941
Dr.philos. Hans Peter L'O-range "for hans arbeid om Konstantinsbuen"

1942
Arkivar Reidar Th. Christiansen "for hans arbeider innen norsk og keltisk folklore"

1943
Riksarkivar Asgaut Steinnes "for hans arbeider om gamal skatteskipnad i Noreg"

1944
Dr.philos. Rolv Thesen "for hans biografi om Arne Garborg"

1945
Professor Georg Morgenstierne "for hans omfattende indoiranske forskninger, særlig verket Indo-Iranian Frontier Languages"

1946
Dr. med. Ingjald Reichborn Kjennerud "for hans arbeid Vår gamle trolldomsmedisin I-IV"

1947
Konservator Theodor Petersen "for fortjenestefull forskning i det nordenfjelske Norges arkeologi og bebyggelseshistorie"

1948
Professor Nils Lid "for hans granskninger over folketro og folkeskikk"

1949
Professor Francis Bull "for hans arbeide i norsk litteraturhistorie"

1950
Professor Andreas H. Winsnes "for hans litteraturhistoriske arbeider"

1951
Professor Arne Bergsgård "for hans historiske arbeider"

1952
Professor Ragnvald Iversen "for hans språkvitenskapelige arbeider"

1953
Professor Johan Schreiner "for hans historiske arbeider"

1954
Folkehøgskolelæ rar Knut Hermundstad "for hans arbeider av norsk kulturhistorisk gransking"

1955
Professor Ingerid Dal "for hennes arbeider i germansk språkvitenskap"

1956
Professor Jens Arup Seip "for hans forskningsarbeider i Norges historie i middelalderen og det 19. århundre"

1957
Professor Carl Jacob Arnholm "for hans arbeider innenfor norsk privatrett"

1958
Professor Christian S. Stang "for hans arbeider innen sammenliknende språkforskning, særlig på slavisk og baltisk område"

1959
Professor Anne Holtsmark "for hennes arbeider til belysning av den norrøne litteratur"

1960
Maleren &O slash;ystein Vesaas "for hans verk Rosemaaling i Telemark"

1961
Professor Einar Molland "for hans kirkehistoriske arbeider, særlig vedrørende kirkefedrene, og for hans verk Konfesjonskunnskap"

1962
Dr.philos. Egil Sæther "for hans arbeider over Osloområdets eruptiver"

1963
Professor Sverre Steen "for hans verk Det frie Norge som har beriket vårt syn på vårt lands historie i forrige århundre"

1964
Professor Johannes Andenæs "for hans arbeider innen rettsvitenskap, særlig strafferett og statsforfatningsrett"

1965
Arkitekt Gerhard Fischer og mag.art. Dorothea Platou Fischer "for deres arkeologiske og antikvariske arbeider, særlig verket Domkirken i Trondheim - Kirkebygget i middelalderen"

1966
Dr.philos. Ole M. Sandvik "for hans innsats ved innsamling og utforskning av norsk folkemusikk"

1967
Professor Hans Vogt "for fremragende språkvitenskapelig forskning"

1968
Professor Leiv Amundsen "for fremragende innsats i papyrologi og norsk åndshistorie"
Professor Eiliv Skard "for fremragende innsats i klassisk filologi og antikk idéforskning"

1969
Professor Ludvig Holm-Olsen "for fremragende innsats i norrøn filologi"
Professor Hallvard Lie "for fremragende studier i norrøn filologi og norsk verslære"

1970
Professor Einar Haugen "for fremragende innsats i utforskningen av norsk språk"

1971
Statsstipendiat Erling Johansen "for fremragende arkeologisk innsats"

1972
Førstekonservator Leif østby "for fremragende studier i norsk og fremmed malerkunst"

1974
Professor Sjur Brækhus "for fremragende innsats innen sjørett og annen privatrett"
Professor Torstein Eckhoff "for fremragende innsats innen offentlig rett og almen rettslære"

1975
Professor Arvid S. Kapelrud "for fremragende arbeider i Israels og For-Orientens religionshistorie"

1976
Dr.philos. Per N. Grøtvedt "for fremragende innsats i utforskningen av norsk språk i norrøn og mellom-norsk tid"

1977
Professor Andreas Holmsen "for fremragende innsats i norsk historieforskning"

1978
Professor Edvard Beyer "for fremragende innsats i utforskningen av norsk litteratur"

1979
Professor Trygve Haavelmo og professor Leif Johansen "for fremragende forskning i sosialøkonomi"