Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens har besluttet å tildele Trygve Ulf Helgaker Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2019 innen realfag og medisin. Han får prisen for sin fremragende forskning innen teoretisk kjemi.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag tildeles Marta Bivand Erdal. Hun får belønningen for fremragende forskning innen internasjonal migrasjon.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin tildeles Dennis Gerhard Meier. Han får belønningen for fremragende forskning innen materialfysikk.

Marta Bivand Erdal og Dennis Gerhard Meier


Les mer


Nansen Minneforelesning

Neste Nansen minneforelesning vil finne sted 10. oktober 2019.

Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer