Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens har besluttet å tildele professor emeritus Egil Kraggerud Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2018 innen humaniora og samfunnsfag. Han får prisen for fremragende forskning innen klassisk filologi.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Styret har videre besluttet å dele Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2018 til professor Terje Lohndal. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk språkvitenskap.


Les mer


Nansen Minneforelesning

Neste Nansen minneforelesning vil finne sted 10. oktober 2018.

Frister

Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar hvert år.

Man kan søke fra 1. desember året før. Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar hvert år.

Les mer